Sahifa fully responsive WordPress News, Magazine, Newspaper, and blog ThemeForest one of the most versatile website themes in the world.

Gamtinių dujų ir suskystintųjų naftos dujų energetikos sektoriaus darbuotojų sertifikavimas

Gamtinių dujų ir suskystintųjų naftos dujų energetikos sektoriaus darbuotojų paraiškos forma
Sertifikavimo įstaiga reikalauja pareiškėjo pasirašyto prašymo atlikti sertifikavimą:

Veiklos sritis ir gamtinių dujų ir suskystintųjų naftos dujų energetikos darbuotojų kategorijas rasite čia
Gamtinių dujų ir suskystintųjų naftos dujų energetikos darbuotojų paraiškos forma. Parsisiųsti

Prašyme turi būti:
a) informacija, kuri reikalinga identifikuoti pareiškėją, vardas, pavardė, adresas, kontaktinė informacija. Taip pat informacija apie pageidaujamą sertifikavimo schemą;
b) informacija (dokumentų kopijos) apie atitikimą bendriesiems kvalifikaciniams reikalavimams (išsilavinimo, darbo stažo, kvalifikacijos tobulinimo), specialiesiems kvalifikacijos reikalavimams, einamoms pareigoms bei atliekamam darbui.
c) bet kokią papildomą informaciją, kuria įrodoma, kad pareiškėjas atitinka sertifikavimo schemos būtinas sąlygas.
d) pagrįstas pranešimas apie pareiškėjui reikalingus specialiuosius poreikius.

Sertifikavimo įstaiga, gavusi paraišką ir reikalaujamus dokumentus, patikrina energetikos darbuotojo pateiktus dokumentus ir atitiktį keliamiems reikalavimams:
a) jei reikalinga papildoma informacija, prašoma energetikos darbuotojo pateikti papildomą informaciją.
b) jei energetikos darbuotojas neatitinka keliamų reikalavimų, jis nesertifikuojamas. Sertifikavimo įstaiga informuoja energetikos darbuotoją apie nustatytus neatitikimus.
c) jei energetikos darbuotojas atitinka keliamus reikalavimus Sertifikavimo įstaiga suteikia pareiškėjui visą susijusią su sertifikavimu informaciją.
d) Sertifikavimo įstaiga pasirašo sutartį su pareiškėju ir pasiūlo sertifikavimo datą (datas). Sertifikavimo įstaiga registruoja energetikos darbuotoją sertifikavimui pasirinktai dienai. Pareiškėjas turi apmokėti sertifikavimo mokestį iki sertifikavimo dienos.
Gamtinių dujų ir suskystintųjų naftos dujų energetikos sektoriaus darbuotojų sertifikavimo grafikas
Registruotis reikia iš anksto.
Sertifikavimo vieta – R. Jankausko g. 6, Vilniuje.
Pastaba: esant poreikiui organizuojamos papildomos ar vakarinės grupės.

Numatoma data: 2019-04-04, 10 val.

Registruokitės.
Gamtinių dujų ir suskystintųjų naftos dujų energetikos sektoriaus darbuotojų sertifikavimo paslaugų įkainiai
Gamtinių dujų ir suskystintųjų naftos dujų energetikos darbuotojų atestavimo paslaugų įkainiai (be PVM) nurodyti čia
Gamtinių dujų ir suskystintųjų naftos dujų energetikos sektoriaus darbuotojų kvalifikaciniai reikalavimai
Gamtinių dujų ir suskystintųjų naftos dujų energetikos sektoriaus darbuotojų kvalifikaciniai reikalavimai. Atsisiųsti
Gamtinių dujų ir suskystintųjų naftos dujų energetikos sektoriaus darbuotojų vertinimo temos
Atsižvelgiant į nuorodą, pridėtą prie teisinių reikalavimų registro, galimi netiksliai nurodyti teisės aktai. Atnaujintą teisinių reikalavimų registrą rasite čia.

Suskystintųjų naftos dujų laikymas, pilstymas, skirstymas ir tiekimas. Suskystintųjų naftos dujų įmonių vadovai ar jų įgalioti asmenys ir filialų vadovai, atsakingi už suskystintųjų naftos dujų sistemų (SND rezervuarų, SND skirstomųjų sistemų, pilstymo stočių ir pilstymo postų) įrenginių eksploatavimo organizavimą. Atsisiųsti

Suskystintųjų naftos dujų laikymas, pilstymas, skirstymas ir tiekimas. Suskystintųjų naftos dujų įmonės filialų vadovai, padalinių vadovai, atsakingi už suskystintųjų naftos terminalų, saugyklų, pilstymo stočių ir pilstymo postų įrenginių eksploatavimą. Atsisiųsti

Suskystintųjų naftos dujų laikymas, pilstymas, skirstymas ir tiekimas. Suskystintųjų naftos dujų sistemų (SND rezervuarų, SND skirstomųjų sistemų, pilstymo stočių ir pilstymo postų) įrenginius eksploatuojantys specialistai. Atsisiųsti

Suskystintųjų naftos dujų laikymas, pilstymas, skirstymas ir tiekimas. Suskystintųjų naftos dujų sistemų (SND rezervuarų, SND skirstomųjų sistemų, pilstymo stočių ir pilstymo postų) įrenginius eksploatuojantys darbininkai. Atsisiųsti

Degiųjų dujų vartojimas. Asmuo, atsakingas už vartotojo degiųjų dujų sistemos eksploatavimą. Atsisiųsti

Degiųjų dujų vartojimas. Vartotojo degiųjų dujų sistemas eksploatuojančios įmonės vadovas ar jos įgaliotas asmuo, atsakingas už vartotojo degiųjų dujų sistemų eksploatavimą. Atsisiųsti

Degiųjų dujų vartojimas. Vartotojų degiųjų dujų sistemas (ne didesnio kaip 16 bar darbinio slėgio dujotiekių vamzdynus, dujų slėgio reguliavimo įrenginius, apsaugos nuo korozijos įrenginius) eksploatuojantys specialistai. Atsisiųsti

Degiųjų dujų vartojimas. Vartotojų degiųjų dujų sistemas (ne didesnio kaip 16 bar darbinio slėgio dujotiekių vamzdynus, dujų slėgio reguliavimo įrenginius, apsaugos nuo korozijos įrenginius) eksploatuojantys darbininkai. Atsisiųsti

Degiųjų dujų vartojimas. Suskystintųjų naftos dujų ar suslėgtų gamtinių dujų degalinių vadovai ir jų įgalioti asmenys, atsakingi už degalinės įrenginių eksploatavimo organizavimą. Atsisiųsti

Degiųjų dujų vartojimas. Įmonės, eksploatuojančios suskystintųjų naftos dujų ar suslėgtų gamtinių dujų degalines, filialų vadovai, padalinių vadovai, atsakingi už suskystintųjų naftos dujų ar suslėgtų gamtinių dujų degalinių įrenginių eksploatavimą. Atsisiųsti

Degiųjų dujų vartojimas. Suskystintųjų naftos dujų ir suslėgtų gamtinių dujų degalinės įrenginius eksploatuojantys specialistai. Atsisiųsti

Degiųjų dujų vartojimas. Suskystintųjų naftos dujų ir suslėgtų gamtinių dujų degalinės įrenginius eksploatuojantys darbininkai. Atsisiųsti

Gamtinių dujų ir suskystintųjų naftos dujų objektų ir įrenginių statyba (įrengimas). Gamtinių dujų (perdavimo sistemos, skirstymo sistemos ir (ar) vartotojo sistemos) ir suskystintųjų naftos dujų objektų ir įrenginių statybos (įrengimo) įmonių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už dujų įrenginių statybos (įrengimo) organizavimą įmonėje. Atsisiųsti

Gamtinių dujų ir suskystintųjų naftos dujų objektų ir įrenginių statyba (įrengimas). Gamtinių dujų (perdavimo sistemos, skirstymo sistemos ir (ar) vartotojo sistemos) ir suskystintųjų naftos dujų įrenginius įrengiantys specialistai. Atsisiųsti

Gamtinių dujų ir suskystintųjų naftos dujų objektų ir įrenginių statyba (įrengimas). Gamtinių dujų (perdavimo sistemos, skirstymo sistemos ir (ar) vartotojo sistemos) ir suskystintųjų naftos dujų įrenginius įrengiantys darbininkai. Atsisiųsti
Gamtinių dujų ir suskystintųjų naftos dujų energetikos sektoriaus darbuotojų sertifikavimo pažymėjimų registras
Gamtinių dujų ir suskystintųjų naftos dujų energetikos sektoriaus darbuotojų 2015 metų sertifikavimo pažymėjimų registras. Parsisiųsti.
Gamtinių dujų ir suskystintųjų naftos dujų energetikos sektoriaus darbuotojų 2016 metų sertifikavimo pažymėjimų registras. Parsisiųsti.
Gamtinių dujų ir suskystintųjų naftos dujų energetikos sektoriaus darbuotojų 2017 metų sertifikavimo pažymėjimų registras. Parsisiųsti.
Gamtinių dujų ir suskystintųjų naftos dujų energetikos sektoriaus darbuotojų 2018 metų sertifikavimo pažymėjimų registras. Parsisiųsti.