Sahifa fully responsive WordPress News, Magazine, Newspaper, and blog ThemeForest one of the most versatile website themes in the world.

Elektros energetikos sektoriaus darbuotojų sertifikavimas

Elektros energetikos sektoriaus darbuotojų paraiškos forma
Sertifikavimo įstaiga reikalauja pareiškėjo pasirašytą paraišką atlikti sertifikavimą:

Elektros energetikos darbuotojų veiklos sritis, darbuotojų kategorijas rasite čia
Elektros energetikos darbuotojo paraiškos forma sertifikavimui atsisiųsti

Paraiškoje turi būti:
a) informacija, kuri reikalinga identifikuoti pareiškėją, vardas, pavardė, adresas, kontaktinė informacija. Taip pat informacija apie pageidaujamą sertifikavimo schemą;
b) informacija (dokumentų kopijos) apie atitikimą bendriesiems kvalifikaciniams reikalavimams (išsilavinimo, darbo stažo, kvalifikacijos tobulinimo), specialiesiems kvalifikacijos reikalavimams, einamoms pareigoms bei atliekamam darbui.
c) bet kokią papildomą informaciją, kuria įrodoma, kad pareiškėjas atitinka sertifikavimo schemos būtinas sąlygas.
d) pagristas pranešimas apie prašytojui reikalingus specialiuosius poreikius.

Sertifikavimo įstaiga, gavusi paraišką ir reikalaujamus dokumentus, patikrina energetikos darbuotojo pateiktus dokumentus ir atitiktį keliamiems reikalavimams:
a) jei reikalinga papildoma informacija, prašoma energetikos darbuotojo pateikti papildomą informaciją.
b) jei energetikos darbuotojas neatitinka keliamų reikalavimų, jis neatestuojamas. Sertifikavimo įstaiga informuoja energetikos darbuotoją apie nustatytus neatitikimus.
c) jei energetikos darbuotojas atitinka keliamus reikalavimus Sertifikavimo įstaiga suteikia pareiškėjui visą susijusią su atestavimu informaciją.
d) Sertifikavimo įstaiga pasirašo sutartį su pareiškėju ir pasiūlo atestacijos datą (datas). Sertifikavimo įstaiga registruoja energetikos darbuotoją atestacijai pasirinktai dienai. Pareiškėjas turi apmokėti atestavimo mokestį iki atestavimo dienos.
Elektros energetikos sektoriaus darbuotojų sertifikavimo grafikas
Registruotis reikia iš anksto.
Sertifikavimo vieta – R. Jankausko g. 6, Vilniuje.
Pastaba: esant poreikiui organizuojamos papildomos ar vakarinės grupės.

Numatoma data: 2019-04-11, 10 val.

Registruokitės.
Elektros energetikos darbuotojų sertifikavimo paslaugų įkainiai
Elektros energetikos darbuotojų atestavimo paslaugų įkainiai (be PVM) nurodyti čia
Elektros energetikos sektoriaus darbuotojų kvalifikaciniai reikalavimai
Elektros energetikos sektoriaus darbuotojų sertifikavimo sričių bei kvalifikacinių reikalavimų sąrašas
Elektros energetikos sektoriaus darbuotojų vertinimo temos
Atsižvelgiant į nuorodą, pridėtą prie teisinių reikalavimų registro, galimi netiksliai nurodyti teisės aktai. Atnaujintą teisinių reikalavimų registrą rasite čia

Elektros įrenginių eksploatavimas. Energetikos įmonių eksploatuojančių elektros įrenginius vadovai, filialų vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už elektros įrenginių eksploatavimo organizavimą įmonėje.Parsisiųsti

Elektros įrenginių eksploatavimas. Energetikos įmonių struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už elektros įrenginių eksploatavimą.Parsisiųsti

Elektros įrenginių eksploatavimas. Energetikos įmonių padalinių vadovai, atsakingi už elektros įrenginių eksploatavimą. Parsisiųsti

Elektros įrenginių eksploatavimas. Elektros įrenginius asmeniškai apžiūrintis elektrotechnikos darbuotojas.Parsisiųsti

Elektros įrenginių eksploatavimas. Elektrotechnikos darbuotojas vykdantis darbus elektros įrenginiuose. Parsisiųsti

Elektros energijos vartojimas. Asmuo atsakingas už vartotojo elektros ūkį. Parsisiųsti

Elektros energijos vartojimas.Elektrotechnikos darbuotojas, eksploatuojantis vartotojo elektros įrenginius.Parsisiųsti

Elektros objektų ir įrenginių statyba (montavimas). Elektros objektų ir įrenginių statybos (montavimo) įmonių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už elektros įrenginių statybos (montavimo) organizavimą. Parsisiųsti

Elektros objektų ir įrenginių statyba (montavimas). Elektros įrenginius,  montuojantys specialistai, darbininkai. Parsisiųsti

Elektros energetikos sektoriaus darbuotojų sertifikavimo pažymėjimų registras
Elektros energetikos sektoriaus darbuotojų 2014 metų sertifikavimo pažymėjimų registras. Parsisiųsti.
Elektros energetikos sektoriaus darbuotojų 2015 metų sertifikavimo pažymėjimų registras. Parsisiųsti.
Elektros energetikos sektoriaus darbuotojų 2016 metų sertifikavimo pažymėjimų registras. Parsisiųsti.
Elektros energetikos sektoriaus darbuotojų 2017 metų sertifikavimo pažymėjimų registras. Parsisiųsti.
Elektros energetikos sektoriaus darbuotojų 2018 metų sertifikavimo pažymėjimų registras. Parsisiųsti.
Elektros energetikos sektoriaus darbuotojų 2019 metų sertifikavimo pažymėjimų registras. Parsisiųsti.