Valstybinis mokymo programos kodas 560052406
Mokymų vieta: R. Jankausko g.6, Vilniuje
Mokymų grafikas:


Informacija apie mokymo programą galite gauti parašę laiškelį į info@atestavimas.com arba paskambinę tel. +37069854477.

Pageidaujantiems organizuojamos neplaninės dieninės ir vakarinės grupės

Įgyjama kompetencija: Gali dirbti technologinių vamzdynų priežiūros meistru

Reikalingas išsilavinimas: aukštesnysis techninis

Mokymosi trukmė: 40 valandų (1 savaitė)

Mokymo programos tikslas – suteikti reikalingų žinių apie technologinių vamzdynų įrengimo ir saugios eksploatacijos taisykles, jų klasifikaciją, taikymo sritis, atitinkamų kategorijų vamzdynams naudojamas medžiagas, reikalavimus vamzdynų montavimui ir remontui. Taip pat supažindinti pavojingų medžiagų slėginių vamzdynų priežiūros meistrus su vamzdynų dokumentacija, norminiais aktais darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais. Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymu, priešgaisrinės saugos reikalavimais, eksploatuojant pavojingų medžiagų slėginius vamzdynus, avarijų ir nelaimingų atsitikimų darbe tyrimu ir apskaita.

Atvykstant mokytis su savimi reikia turėti įmonės prašymą (jei siunčia įmonė), ir vieną foto nuotrauką 2,5 x 3,5 atestavimo pažymėjimui

Pažymėjimas: Teigiamai įvertinus atestuojamojo teorines ir praktines žinias išduodamas valstybės pripažintas pažymėjimas, kurio kodas 3106.

Valstybinis mokymo programos kodas 560052221
Mokymų vieta: R. Jankausko g.6, Vilniuje
Mokymų grafikas:


Informacija apie mokymo programą galite gauti parašę laiškelį į info@atestavimas.com arba paskambinę tel. +37069854477.

Pageidaujantiems organizuojamos neplaninės dieninės ir vakarinės grupės

Įgyjama kompetencija: Gali dirbti garo ir karšto vandens vamzdynų priežiūros meistru

Reikalingas išsilavinimas: aukštesnysis techninis

Mokymosi trukmė: 32 valandos (1 savaitė)

Mokymo programos tikslas – parengti garo ir karšto vandens vamzdynų priežiūros meistrą, kuris mokėtų teisingai ir saugiai eksploatuoti vamzdynus, tikrinti jų būklę, pastebėti ir suprasti jų darbo sutrikimus, tinkamai organizuoti vamzdynų taisymo darbus. Taip pat supažindinti su vamzdynų dokumentacija, norminiais aktais darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais, avarijų ir nelaimingų atsitikimų darbe tyrimu ir apskaita.

Atvykstant mokytis su savimi reikia turėti įmonės prašymą (jei siunčia įmonė), ir vieną foto nuotrauką 2,5 x 3,5 atestavimo pažymėjimui

Pažymėjimas: Teigiamai įvertinus atestuojamojo teorines ir praktines žinias išduodamas valstybės pripažintas pažymėjimas, kurio kodas 3106.

Valstybinis mokymo programos kodas 560052408
Mokymų vieta: R. Jankausko g.6, Vilniuje
Mokymų grafikas:


Informacija apie mokymo programą galite gauti parašę laiškelį į info@atestavimas.com arba paskambinę tel. +37069854477.

Pageidaujantiems organizuojamos neplaninės dieninės ir vakarinės grupės

Įgyjama kompetencija: Suteikiama teisė dirbti pavojingų medžiagų slėginių vamzdynų priežiūros meistru Reikalingas išsilavinimas: aukštesnysis techninis

Mokymosi trukmė: 40 valandų (1 savaitė)

Mokymo programos tikslas – suteikti reikalingų žinių apie pavojingų medžiagų slėginių vamzdynų įrengimo ir saugios eksploatacijos taisykles, jų klasifikaciją, taikymo sritis, atitinkamų kategorijų vamzdynams naudojamas medžiagas, reikalavimus vamzdynų montavimui ir remontui. Taip pat supažindinti pavojingų medžiagų slėginių vamzdynų priežiūros meistrus su vamzdynų dokumentacija, norminiais aktais darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais. Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymu, priešgaisrinės saugos reikalavimais, eksploatuojant pavojingų medžiagų slėginius vamzdynus, avarijų ir nelaimingų atsitikimų darbe tyrimu ir apskaita.

Atvykstant mokytis su savimi reikia turėti įmonės prašymą (jei siunčia įmonė), ir vieną foto nuotrauką 2,5 x 3,5 atestavimo pažymėjimui

Pažymėjimas: Teigiamai įvertinus atestuojamojo teorines ir praktines žinias išduodamas valstybės pripažintas pažymėjimas, kurio kodas 3106.

Valstybinis mokymo programos kodas 560052212
Mokymų vieta: R. Jankausko g.6, Vilniuje
Mokymų grafikas:


Informacija apie mokymo programą galite gauti parašę laiškelį į info@atestavimas.com arba paskambinę tel. +37069854477.

Pageidaujantiems organizuojamos neplaninės dieninės ir vakarinės grupės

Informacija apie mokymo programą

Mokymo programos pavadinimas : Garo (iki 0,05 MPa) ir vandens šildymo (iki 110 °C) katilų, kūrenamų kietuoju ir skystuoju kuru, kūriko mokymo programa Mokymo programos valstybinis kodas : 261052212 Minimalus išsilavinimas : pagrindinis Mokymo trukmė : 160 val. Įgyjama kompetencija (įrašoma pažymėjime) : gali dirbti garo (iki 0,05 MPa) ir vandens šildymo (iki 110 °C) katilų, kūrenamų kietuoju ir skystuoju kuru, kūriku Išduodamas pažymėjimas : LR kvalifikacijos pažymėjimas, kodas 3106 Organizacija suderinusi programą : Licenzijuota programa Naudingos informacijos rasite http://www.vei.lt , http://www.vdi.lt

Valstybinis mokymo programos kodas 560052211
Mokymų vieta: R. Jankausko g.6, Vilniuje
Mokymų grafikas:


Informacija apie mokymo programą galite gauti parašę laiškelį į info@atestavimas.com arba paskambinę tel. +37069854477.

Pageidaujantiems organizuojamos neplaninės dieninės ir vakarinės grupės

Informacija apie mokymo programą

Mokymo programos pavadinimas : Automatizuotų katilų, kūrenamų dujomis ir skystu kuru, operatoriaus mokymo programa

Mokymo programos valstybinis kodas : 260052211

Minimalus išsilavinimas : ne mažesnės kaip 3-ios kvalifikacinėės kategorijos darbininkas

Mokymo trukmė : 104 val.

Įgyjama kompetencija (įrašoma pažymėjime) : gali dirbti automatizuotų katilų, kūrenamų dujomis ir skystu kuru, operatoriumi

Išduodamas pažymėjimas : LR kvalifikacijos pažymėjimas, kodas 3106

Organizacija suderinusi programą : Licenzijuota programa

Naudingos informacijos rasite http://www.vei.lt , http://www.vdi.lt

Valstybinis mokymo programos kodas 262052211
Mokymų vieta: R. Jankausko g.6, Vilniuje
Mokymų grafikas:


Informacija apie mokymo programą galite gauti parašę laiškelį į info@atestavimas.com arba paskambinę tel. +37069854477.

Pageidaujantiems organizuojamos neplaninės dieninės ir vakarinės grupės

Informacija apie mokymo programą

Mokymo programos pavadinimas : Vidutinio našumo garo ir vandens šildymo katilų mašinisto mokymo programa

Mokymo programos valstybinis kodas : 262052211

Minimalus išsilavinimas : pagrindinis

Mokymo trukmė : 480 val.

Įgyjama kompetencija (įrašoma pažymėjime) : gali dirbti vidutinio našumo garo ir vandens šildymo katilų mašinistu

Išduodamas pažymėjimas : LR kvalifikacijos pažymėjimas, kodas 3107

Organizacija suderinusi programą : Licenzijuota programa

Naudingos informacijos rasite http://www.vei.lt , http://www.vdi.lt

Valstybinis mokymo programos kodas 560052216
Mokymų vieta: R. Jankausko g.6, Vilniuje
Mokymų grafikas:


Informacija apie mokymo programą galite gauti parašę laiškelį į info@atestavimas.com arba paskambinę tel. +37069854477.

Pageidaujantiems organizuojamos neplaninės dieninės ir vakarinės grupės

Informacija apie mokymo programą

Mokymo programos pavadinimas : Asmens, atsakingo už katilinės, veikiančios be nuolatinio aptarnaujančio personalo, priežiūrą, mokymo programa

Mokymo programos valstybinis kodas : 260052216

Minimalus išsilavinimas : pagrindinis

Mokymo trukmė : 76 val.

Įgyjama kompetencija (įrašoma pažymėjime) gali dirbti asmeniu, atsakingu už katilinės, veikiančios be nuolatinio aptarnaujančio personalo, priežiūrą, Išduodamas pažymėjimas : LR kvalifikacijos pažymėjimas, kodas 3106

Organizacija suderinusi programą : Licenzijuota programa

Naudingos informacijos rasite http://www.vei.lt

strong>Valstybinis mokymo programos kodas 560052222
Mokymų vieta: R. Jankausko g.6, Vilniuje
Mokymų grafikas:

Informacija apie mokymo programą galite gauti parašę laiškelį į info@atestavimas.com arba paskambinę tel. +37069854477.

Pageidaujantiems organizuojamos neplaninės dieninės ir vakarinės grupės

Informacija apie mokymo programą

Mokymo programos pavadinimas : Garo (iki 0,05 MPa) ir vandens šildymo (iki 110 °C) katilų priežiūros meistro mokymo programa

Mokymo programos valstybinis kodas : 560052222

Minimalus išsilavinimas : aukštesnysis ir techninių sričių kvalifikacija

Mokymo trukmė : 32 val.

Įgyjama kompetencija (įrašoma pažymėjime) : gali dirbti garo (iki 0,05 MPa) ir vandens šildymo (iki 110 °C) katilų priežiūros meistru

Išduodamas pažymėjimas : LR kvalifikacijos pažymėjimas, kodas 3106

Organizacija suderinusi programą : Licenzijuota programa

Naudingos informacijos rasite http://www.vei.lt , http://www.vdi.lt

Valstybinis mokymo programos kodas 560052224
Mokymų vieta: R. Jankausko g.6, Vilniuje
Mokymų grafikas:


Informacija apie mokymo programą galite gauti parašę laiškelį į info@atestavimas.com arba paskambinę tel. +37069854477.

Pageidaujantiems organizuojamos neplaninės dieninės ir vakarinės grupės

Informacija apie mokymo programą

Mokymo programos pavadinimas : Vidutinio slėgio katilų priežiūros meistro mokymo programa

Mokymo programos valstybinis kodas : 560052224

Minimalus išsilavinimas : aukštesnysis ir energetikos srities kvalifikacija

Mokymo trukmė : 74 val.

Įgyjama kompetencija (įrašoma pažymėjime) : Gali dirbti vidutinio slėgio garo katilų (iki 4MPa) ir vandens šildymo katilų (iki ir virš 110°C) priežiūros meistru

Išduodamas pažymėjimas : LR kvalifikacijos pažymėjimas, kodas 3106

Organizacija suderinusi programą : Licenzijuota programa

Naudingos informacijos rasite http://www.vei.lt , http://www.vdi.lt

strong>mokymo programos kodas 560052403
Mokymų vieta: R. Jankausko g.6, Vilniuje
Mokymų grafikas:

Informacija apie mokymo programą galite gauti parašę laiškelį į info@atestavimas.com arba paskambinę tel. +37069854477.

Pageidaujantiems organizuojamos neplaninės dieninės ir vakarinės grupės

Įgyjama kompetencija: Gali dirbti slėginių indų priežiūros meistru

Reikalingas išsilavinimas: aukštesnysis techninis

Mokymosi trukmė: 40 valandų (1 savaitė)

Mokymo programos tikslas – suteikti reikalingų žinių apie darbuotojų saugos ir sveikatos bendruosius reikalavimus, reikalavimus slėginiams indams, indų konstrukcijas, slėginiuose induose naudojamą armature, kontrolės ir matavimo prietaisus, saugos įtaisus, indų montavimo, priežiūros tvarką, slėginių indų darbo sutrikimus, jų šalinimo galimybes ir būdus.

Atvykstant mokytis su savimi reikia turėti įmonės prašymą (jei siunčia įmonė), ir vieną foto nuotrauką 2,5 x 3,5 atestavimo pažymėjimui

Pažymėjimas: Teigiamai įvertinus atestuojamojo teorines ir praktines žinias išduodamas valstybės pripažintas pažymėjimas, kurio kodas 3106.

Valstybinis mokymo programos kodas 560052402
Mokymų vieta: R. Jankausko g.6, Vilniuje
Mokymų grafikas:


Informacija apie mokymo programą galite gauti parašę laiškelį į info@atestavimas.com arba paskambinę tel. +37069854477.

Pageidaujantiems organizuojamos neplaninės dieninės ir vakarinės grupės

Įgyjama kompetencija: Gali dirbti slėginių indų operatoriumi

Reikalingas išsilavinimas: pagrindinis

Mokymosi trukmė: 74 valandos (2 savaitės)

Mokymo programos tikslas – suteikti reikalingų žinių apie darbuotojų saugos ir sveikatos bendruosius reikalavimus ir reikalavimus slėginiams indams, indų konstrukcijas ir atskirose pramonės šakose naudojamų indų konstrukcinius ypatumus, pastatymo ir priežiūros tvarką, mokėtų aptarnauti slėginius indus.

Atvykstant mokytis su savimi reikia turėti įmonės prašymą (jei siunčia įmonė), ir vieną foto nuotrauką 2,5 x 3,5 atestavimo pažymėjimui

Pažymėjimas: Teigiamai įvertinus atestuojamojo teorines ir praktines žinias išduodamas valstybės pripažintas pažymėjimas, kurio kodas 3106

x
This website is using cookies. More info. That's Fine