Sertifikavimo įstaiga reikalauja pareiškėjo pasirašyto prašymo atlikti sertifikavimą:

Veiklos sritis ir šilumos energetikos darbuotojų kategorijas rasite čia
Šilumos energetikos darbuotojų paraiškos forma Parsisiųsti čia


Prašyme turi būti:
a) informacija, kuri reikalinga identifikuoti pareiškėją, vardas, pavardė, adresas, kontaktinė informacija. Taip pat informacija apie pageidaujamą sertifikavimo schemą;
b) informacija (dokumentų kopijos) apie atitikimą bendriesiems kvalifikaciniams reikalavimams (išsilavinimo, darbo stažo, kvalifikacijos tobulinimo), specialiesiems kvalifikacijos reikalavimams, einamoms pareigoms bei atliekamam darbui.
c) bet kokią papildomą informaciją, kuria įrodoma, kad pareiškėjas atitinka sertifikavimo schemos būtinas sąlygas.
d) pagrįstas pranešimas apie prašytojui reikalingus specialiuosius poreikius.


Sertifikavimo įstaiga, gavusi paraišką ir reikalaujamus dokumentus, patikrina energetikos darbuotojo pateiktus dokumentus ir atitiktį keliamiems reikalavimams:
a) jei reikalinga papildoma informacija, prašoma energetikos darbuotojo pateikti papildomą informaciją.
b) jei energetikos darbuotojas neatitinka keliamų reikalavimų, jis nesertifikuojamas.Sertifikavimo įstaiga informuoja energetikos darbuotoją apie nustatytus neatitikimus.
c) jei energetikos darbuotojas atitinka keliamus reikalavimus Sertifikavimo įstaiga suteikia pareiškėjui visą su sertifikavimu susijusią informaciją.
d) Sertifikavimo įstaiga pasirašo sutartį su pareiškėju ir pasiūlo sertifikavimo datą (datas). Sertifikavimo įstaiga registruoja energetikos darbuotoją sertifikavimui pasirinktai dienai. Pareiškėjas turi apmokėti sertifikavimo mokestį iki sertifikavimo dienos.

Šilumos energetikos sektoriaus darbuotojų sertifikavimas numatomas lapkričio 24 d.
Registruotis reikia iš anksto.
Sertifikavimo vieta – R. Jankausko g. 6D, Vilniuje.
Pastaba: esant poreikiui organizuojamos papildomos ar vakarinės grupės.

Šilumos energetikos darbuotojų atestavimo paslaugų įkainiai (be PVM) nurodyti čia

 

UAB KITA KOMPETENCIJA Sertifikavimo skyriaus

Energetikos darbuotojų atestavimo paslaugų įkainiai (eurais be PVM)

 

Energetikos darbuotojų kategorija

Atestavimo rūšis

Elektros

Šilumos

Dujų

Žemoji įtampa

Iki 1 MW

Iki 1,4 MPa

Iki 10 MW

Iki 4,0 MPa

     Energetikos įmonių vadovai, filialų vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už įrenginių eksploatavimo organizavimą įmonėje

     Energetikos įmonių struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už įrenginių eksploatavimą

     Energetikos įmonių padalinių vadovai, atsakingi už įrenginių eksploatavimą

    Energetikos objektų ir įrenginių įmonių vadovai ar jų įgalioti asmenys,atsakingi už įrenginių statybos (montavimo) organizavimą įmonėje

    Įmonių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastatuose įrengtų šildymo sistemų energetinio efektyvumo tikrinimoveiklos organizavimą, darbus

Pirminis

100

100

100

100

Periodinis

90

90

90

90

    Asmuo, atsakingas už (šilumos, elektros, dujų) ūkį, specialistai, darbininkai 

Pirminis

90

90

90

90

Periodinis

80

80

80

80

 

Pastabos:

  • Pirmą kartą perlaikant neišlaikytą egzaminą - mokestis neimamas. Toliau imamas 30,00 eurų mokestis už kiekvieną egzaminą.
  • Pasirašęs sertifikavimo sutartį ir gavęs išankstinio mokėjimo sąskaitą, pareiškėjas už atestavimo paslaugas turi sumokėti iki egzamino dienos.

Šilumos energetikos sektoriaus darbuotojų sertifikavimo sričių bei kvalifikacinių reikalavimų sąrašas

Šilumos energetikos sektoriaus darbuotojų 2014 metų sertifikavimo pažymėjimų registras. Parsisiųsti.
Šilumos energetikos sektoriaus darbuotojų 2015 metų sertifikavimo pažymėjimų registras. Parsisiųsti.
Šilumos energetikos sektoriaus darbuotojų 2016 metų sertifikavimo pažymėjimų registras. Parsisiųsti.
Šilumos energetikos sektoriaus darbuotojų 2017 metų sertifikavimo pažymėjimų registras. Parsisiųsti.
Šilumos energetikos sektoriaus darbuotojų 2018 metų sertifikavimo pažymėjimų registras. Parsisiųsti Šilumos energetikos sektoriaus darbuotojų 2019 metų sertifikavimo pažymėjimų registras. Parsisiųsti Šilumos energetikos sektoriaus darbuotojų 2020 metų sertifikavimo pažymėjimų registras. Parsisiųsti Šilumos energetikos sektoriaus darbuotojų 2021 metų sertifikavimo pažymėjimų registras. Parsisiųsti Šilumos energetikos sektoriaus darbuotojų 2022 metų sertifikavimo pažymėjimų registras. Parsisiųsti Šilumos energetikos sektoriaus darbuotojų 2023 metų sertifikavimo pažymėjimų registras. Parsisiųsti

x
This website is using cookies. More info. That's Fine