Sertifikavimo įstaiga reikalauja pareiškėjo pasirašyto prašymo atlikti sertifikavimą:


Veiklos sritis ir gamtinių dujų ir suskystintųjų naftos dujų energetikos darbuotojų kategorijas rasite čia
Gamtinių dujų ir suskystintųjų naftos dujų energetikos darbuotojų paraiškos forma. Parsisiųsti čia
Prašyme turi būti:
a) informacija, kuri reikalinga identifikuoti pareiškėją, vardas, pavardė, adresas, kontaktinė informacija. Taip pat informacija apie pageidaujamą sertifikavimo schemą;
b) informacija (dokumentų kopijos) apie atitikimą bendriesiems kvalifikaciniams reikalavimams (išsilavinimo, darbo stažo, kvalifikacijos tobulinimo), specialiesiems kvalifikacijos reikalavimams, einamoms pareigoms bei atliekamam darbui.
c) bet kokią papildomą informaciją, kuria įrodoma, kad pareiškėjas atitinka sertifikavimo schemos būtinas sąlygas.
d) pagrįstas pranešimas apie pareiškėjui reikalingus specialiuosius poreikius.


Sertifikavimo įstaiga, gavusi paraišką ir reikalaujamus dokumentus, patikrina energetikos darbuotojo pateiktus dokumentus ir atitiktį keliamiems reikalavimams:
a) jei reikalinga papildoma informacija, prašoma energetikos darbuotojo pateikti papildomą informaciją.
b) jei energetikos darbuotojas neatitinka keliamų reikalavimų, jis nesertifikuojamas. Sertifikavimo įstaiga informuoja energetikos darbuotoją apie nustatytus neatitikimus.

c) jei energetikos darbuotojas atitinka keliamus reikalavimus Sertifikavimo įstaiga suteikia pareiškėjui visą susijusią su sertifikavimu informaciją.

d) Sertifikavimo įstaiga pasirašo sutartį su pareiškėju ir pasiūlo sertifikavimo datą (datas). Sertifikavimo įstaiga registruoja energetikos darbuotoją sertifikavimui pasirinktai dienai. Pareiškėjas turi apmokėti sertifikavimo mokestį iki sertifikavimo dienos.

Dujų energetikos sektoriaus darbuotojų sertifikavimas numatomas lapkričio 19 d.
Registruotis reikia iš anksto.
Sertifikavimo vieta – R. Jankausko g. 6, Vilniuje.
Pastaba: esant poreikiui organizuojamos papildomos ar vakarinės grupės.

Gamtinių dujų ir suskystintųjų naftos dujų energetikos darbuotojų atestavimo paslaugų įkainiai (be PVM) nurodyti čia

 

UAB KITA KOMPETENCIJA Sertifikavimo skyriaus

Energetikos darbuotojų atestavimo paslaugų įkainiai (eurais be PVM)

 

Energetikos darbuotojų kategorija

Atestavimo rūšis

Elektros

Šilumos

Dujų

Žemoji įtampa

Iki 1 MW

Iki 1,4 MPa

Iki 10 MW

Iki 4,0 MPa

     Energetikos įmonių vadovai, filialų vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už įrenginių eksploatavimo organizavimą įmonėje

     Energetikos įmonių struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už įrenginių eksploatavimą

     Energetikos įmonių padalinių vadovai, atsakingi už įrenginių eksploatavimą

    Energetikos objektų ir įrenginių įmonių vadovai ar jų įgalioti asmenys,atsakingi už įrenginių statybos (montavimo) organizavimą įmonėje

    Įmonių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastatuose įrengtų šildymo sistemų energetinio efektyvumo tikrinimoveiklos organizavimą, darbus

Pirminis

100

90

100

90

Periodinis

85

80

85

80

    Asmuo, atsakingas už (šilumos, elektros, dujų) ūkį, specialistai, darbininkai 

Pirminis

90

80

90

80

Periodinis

80

70

80

70

 

Pastabos:

  • Pirmą kartą perlaikant neišlaikytą egzaminą - mokestis neimamas. Toliau imamas 30,00 eurų mokestis už kiekvieną egzaminą.
  • Pasirašęs sertifikavimo sutartį ir gavęs išankstinio mokėjimo sąskaitą, pareiškėjas už atestavimo paslaugas turi sumokėti iki egzamino

         dienos. 

  • Jei pareiškėjas nesertifikuojamas, sumokėta suma negrąžinama.

Gamtinių dujų ir suskystintųjų naftos dujų energetikos sektoriaus darbuotojų kvalifikaciniai reikalavimai. sąrašas

Gamtinių dujų ir suskystintųjų naftos dujų energetikos sektoriaus darbuotojų 2015 metų sertifikavimo pažymėjimų registras. Parsisiųsti.
Gamtinių dujų ir suskystintųjų naftos dujų energetikos sektoriaus darbuotojų 2016 metų sertifikavimo pažymėjimų registras. Parsisiųsti.
Gamtinių dujų ir suskystintųjų naftos dujų energetikos sektoriaus darbuotojų 2017 metų sertifikavimo pažymėjimų registras. Parsisiųsti.
Gamtinių dujų ir suskystintųjų naftos dujų energetikos sektoriaus darbuotojų 2018 metų sertifikavimo pažymėjimų registras. Parsisiųsti
Gamtinių dujų ir suskystintųjų naftos dujų energetikos sektoriaus darbuotojų 2019 metų sertifikavimo pažymėjimų registras. Parsisiųsti
Gamtinių dujų ir suskystintųjų naftos dujų energetikos sektoriaus darbuotojų 2020 metų sertifikavimo pažymėjimų registras. Parsisiųsti

x
This website is using cookies. More info. That's Fine