UAB KITA KOMPETENCIJA Sertifikavimo skyriaus

Energetikos darbuotojų atestavimo paslaugų įkainiai (eurais be PVM)

 

Energetikos darbuotojų kategorija

Atestavimo rūšis

Elektros

Šilumos

Dujų

Žemoji įtampa

Iki 1 MW

Iki 1,4 MPa

Iki 10 MW

Iki 4,0 MPa

     Energetikos įmonių vadovai, filialų vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už įrenginių eksploatavimo organizavimą įmonėje

     Energetikos įmonių struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už įrenginių eksploatavimą

     Energetikos įmonių padalinių vadovai, atsakingi už įrenginių eksploatavimą

    Energetikos objektų ir įrenginių įmonių vadovai ar jų įgalioti asmenys,atsakingi už įrenginių statybos (montavimo) organizavimą įmonėje

    Įmonių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastatuose įrengtų šildymo sistemų energetinio efektyvumo tikrinimoveiklos organizavimą, darbus

Pirminis

100

100

100

100

Periodinis

90

90

90

90

    Asmuo, atsakingas už (šilumos, elektros, dujų) ūkį, specialistai, darbininkai 

Pirminis

90

90

90

90

Periodinis

80

80

80

80

 

Pastabos:

  • Pirmą kartą perlaikant neišlaikytą egzaminą - mokestis neimamas. Toliau imamas 30,00 eurų mokestis už kiekvieną egzaminą.
  • Pasirašęs sertifikavimo sutartį ir gavęs išankstinio mokėjimo sąskaitą, pareiškėjas už atestavimo paslaugas turi sumokėti iki egzamino

         dienos. 

  • Jei pareiškėjas nesertifikuojamas, sumokėta suma negrąžinama.

x
This website is using cookies. More info. That's Fine