Radiacinės saugos mokymai vykdomi remiantis Privalomojo radiacinės saugos mokymo ir instruktavimo tvarkos aprašu, kuris patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V-1001 ir įsigaliojo 2012 m. gegužės 1 d.

UAB Kita kompetencija parengtos radiacinės saugos mokymo programos yra suderintos su Radiacinės saugos centru.

ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ SU DANTŲ RENTGENODIAGNOSTIKOS APARATAIS, RADIACINĖS SAUGOS PRIVALOMOJO MOKYMO PROGRAMOS

1. Asmens sveikatos priežiūros darbuotojų, dirbančių su dantų rentgenodiagnostikos aparatais, radiacinės saugos privalomojo pradinio mokymo programa. Programos trukmė 14 valandų.
2. Asmens sveikatos priežiūros darbuotojų, dirbančių su dantų rentgenodiagnostikos aparatais, radiacinės saugos privalomojo periodinio mokymo programa. Programos trukmė 8 valandos.
3. Asmenų atsakingų už radiacinę saugą odontologijos kabinetuose, radiacinės saugos privalomojo pradinio mokymo programa. Programos trukmė 20 valandų.
4. Asmenų atsakingų už radiacinę saugą odontologijos kabinetuose, radiacinės saugos privalomojo periodinio mokymo programa. Programos trukmė 8 valandos.

Mokymų grafikas

Informacija apie mokymo programą galite gauti parašę laiškelį į info@atestavimas.com arba paskambinę tel. +37069854477.

Radiacinės saugos mokymai vykdomi remiantis Privalomojo radiacinės saugos mokymo ir instruktavimo tvarkos aprašu, kuris patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V-1001 ir įsigaliojo 2012 m. gegužės 1 d.

UAB Kita kompetencija parengtos radiacinės saugos mokymo programos yra suderintos su Radiacinės saugos centru.

ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ SU IV IR V PAVOJINGUMO KATEGORIJOS JONIZUOJANČIOSIOS SPINDULIUOTĖS ŠALTINIAIS RENTGENODIAGNOSTIKOJE (IŠSKYRUS ODONTOLOGIJĄ), RADIACINĖS SAUGOS PRIVALOMOSIOS MOKYMO PROGRAMOS

1. Asmens sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų, dirbančių su IV ir V pavojingumo kategorijos jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais rentgenodiagnostikoje (išskyrus odontologiją), radiacinės saugos privalomojo pradinio mokymo programa. Programos trukmė 30 valandų.
2. Asmens sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų, dirbančių su IV ir V pavojingumo kategorijos jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais rentgenodiagnostikoje (išskyrus odontologiją), radiacinės saugos privalomojo periodinio mokymo programa. Programos trukmė 20 valandų.

ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ SU III PAVOJINGUMO KATEGORIJOS JONIZUOJANČIOSIOS SPINDULIUOTĖS ŠALTINIAIS RENTGENODIAGNOSTIKOJE (IŠSKYRUS ODONTOLOGIJĄ), RADIACINĖS SAUGOS PRIVALOMOJO MOKYMO PROGRAMOS

1. Asmens sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų, dirbančių su III pavojingumo kategorijos jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais rentgenodiagnostikoje (išskyrus odontologiją), radiacinės saugos privalomojo pradinio mokymo programa. Programos trukmė 30 valandų.
2. Asmens sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų, dirbančių su III pavojingumo kategorijos jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais rentgenodiagnostikoje (išskyrus odontologiją), radiacinės saugos privalomojo periodinio mokymo programa. Programos trukmė 20 valandų

Mokymų grafikas

Informacija apie mokymo programą galite gauti parašę laiškelį į info@atestavimas.com arba paskambinę tel. +37069854477.

Radiacinės saugos mokymai vykdomi remiantis Privalomojo radiacinės saugos mokymo ir instruktavimo tvarkos aprašu, kuris patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V-1001 ir įsigaliojo 2012 m. gegužės 1 d.

UAB Kita kompetencija parengtos radiacinės saugos mokymo programos yra suderintos su Radiacinės saugos centru.

ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ SU I - III PAVOJINGUMO KATEGORIJOS JONIZUOJANČIOSIOS SPINDULIUOTĖS ŠALTINIAIS SPINDULINĖJE TERAPIJOJE, RADIACINĖS SAUGOS PRIVALOMOSIOS MOKYMO PROGRAMOS

1. Asmens sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų, dirbančių su I-III pavojingumo kategorijos jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais spindulinėje terapijoje, radiacinės saugos privalomojo pradinio mokymo programa. Programos trukmė 30 valandų.
2. Asmens sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų, dirbančių su I-III pavojingumo kategorijos jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais spindulinėje terapijoje, radiacinės saugos privalomojo periodinio mokymo programa Programos trukmė 20 valandų.

Mokymų grafikas

Informacija apie mokymo programą galite gauti parašę laiškelį į info@atestavimas.com arba paskambinę tel. +37069854477.

Radiacinės saugos mokymai vykdomi remiantis Privalomojo radiacinės saugos mokymo ir instruktavimo tvarkos aprašu, kuris patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V-1001 ir įsigaliojo 2012 m. gegužės 1 d.

UAB Kita kompetencija parengtos radiacinės saugos mokymo programos yra suderintos su Radiacinės saugos centru.

ASMENŲ, ATSAKINGŲ UŽ RADIACINĘ SAUGĄ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOSE RADIACINĖS SAUGOS PRIVALOMOJO MOKYMO PROGRAMOS

1. Asmenų, atsakingų už radiacinę saugą asmens sveikatos priežiūros įstaigose, kuriose naudojami IV ir V pavojingumo kategorijos jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniai rentgenodiagnostikoje (išskyrus odontologiją), radiacinės saugos privalomojo pradinio mokymo programa. Programos trukmė 60 valandų..
2. Asmenų, atsakingų už radiacinę saugą asmens sveikatos priežiūros įstaigose, kuriose naudojami IV ir V pavojingumo kategorijos jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniai rentgenodiagnostikoje (išskyrus odontologiją), radiacinės saugos privalomojo periodinio mokymo programa. Programos trukmė 20 valandų..
3. Asmenų, atsakingų už radiacinę saugą asmens sveikatos priežiūros įstaigose, kuriose naudojami III pavojingumo kategorijos jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniai rentgenodiagnostikoje (išskyrus odontologiją), radiacinės saugos privalomojo periodinio mokymo programa. Programos trukmė 20 valandų..
4. Asmenų, atsakingų už radiacinę saugą asmens sveikatos priežiūros įstaigose, kuriose naudojam I III pavojingumo kategorijos jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniai spindulinėje terapijoje, radiacinės saugos privalomojo periodinio mokymo programa. Programos trukmė 20 valandų..

Mokymų grafikas

Informacija apie mokymo programą galite gauti parašę laiškelį į info@atestavimas.com arba paskambinę tel. +37069854477.

Radiacinės saugos mokymai vykdomi remiantis Privalomojo radiacinės saugos mokymo ir instruktavimo tvarkos aprašu, kuris patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V-1001 ir įsigaliojo 2012 m. gegužės 1 d.

UAB Kita kompetencija parengtos radiacinės saugos mokymo programos yra suderintos su Radiacinės saugos centru.

DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ SU JSŠ (NEMEDICININĖS PASKIRTIES, PRAMONĖS IR KITŲ OBJEKTŲ) RADIACINĖS SAUGOS PRIVALOMOJO MOKYMO PROGRAMOS

1. Darbuotojų. dirbančių su nemedicininės paskirties IV ir V pavojingumo kategorijos uždaraisiais jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, radiacinės saugos privalomojo pradinio mokymo programa. Programos trukmė 30 valandų.
2. Darbuotojų. dirbančių su nemedicininės paskirties IV ir V pavojingumo kategorijos uždaraisiais jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, radiacinės saugos privalomojo periodinio mokymo programa. Programos trukmė 20 valandų.
3. Pramonės ir kitų objektų (išskyrus medicinos) darbuotojų, dirbančių su I-III pavojingumo kategorijos jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais pramoninėje radiografijoje, radiacinės saugos privalomojo pradinio mokymo programa. Programos trukmė 30 valandų.
4. Pramonės ir kitų objektų (išskyrus medicinos) darbuotojų, dirbančių su I -III pavojingumo kategorijos jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais pramoninėje radiografijoje, radiacinės saugos privalomojo periodinio mokymo programa. Programos trukmė 20 valandų.
5. Darbuotojų, dirbančių su nemedicininės paskirties IV ir V pavojingumo kategorijos atviraisiais jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, radiacinės saugos privalomojo pradinio mokymo programa. Programos trukmė 30 valandų.
6. Darbuotojų, dirbančių su nemedicininės paskirties IV ir V pavojingumo kategorijos atviraisiais jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, radiacinės saugos privalomojo periodinio mokymo programa. Programos trukmė 20 valandų.
Mokymų grafikas.
Informacija apie mokymo programą galite gauti parašę laiškelį į info@atestavimas.com arba paskambinę tel. +37069854477.

Pageidaujantiems organizuojamos neplaninės dieninės ir vakarinės grupės.

Radiacinės saugos mokymai vykdomi remiantis Privalomojo radiacinės saugos mokymo ir instruktavimo tvarkos aprašu, kuris patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V-1001 ir įsigaliojo 2012 m. gegužės 1 d.

UAB Kita kompetencija parengtos radiacinės saugos mokymo programos yra suderintos su Radiacinės saugos centru

. ASMENŲ, ATSAKINGŲ UŽ RADIACINĘ SAUGĄ PRAMONĖS IR KITUOSE OBJEKTUOSE (IŠSKYRUS MEDICINOS), KURIUOSE NAUDOJAMI JSŠ, RADIACINĖS SAUGOS PRIVALOMOJO MOKYMO PROGRAMOS

1. Asmenų, atsakingų už radiacinę saugą objektuose, kuriuose naudojami nemedicininės paskirties IV ir V pavojingumo kategorijos uždarieji jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniai radiacinės saugos privalomojo pradinio mokymo programa. Programos trukmė 60 valandų..
2. Asmenų, atsakingų už radiacinę saugą objektuose, kuriuose naudojami nemedicininės paskirties IV ir V pavojingumo kategorijos uždarieji jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniai radiacinės saugos privalomojo periodinio mokymo programa. Programos trukmė 20 valandų..
3. Asmenų, atsakingų už radiacinę saugą pramonės ir kituose objektuose (išskyrus medicinos), kuriuose naudojami II - III pavojingumo kategorijos jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniai pramoninėje radiografijoje, radiacinės saugos privalomojo periodinio mokymo programa. Programos trukmė 20 valandų..
4. Asmenų, atsakingų už radiacinę saugą objektuose, kuriuose naudojami nemedicininės paskirties IV ir V pavojingumo kategorijos atvirieji jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniai, radiacinės saugos privalomojo pradinio mokymo programa. Programos trukmė 60 valandų..
5. Asmenų, atsakingų už radiacinę saugą objektuose, kuriuose naudojami nemedicininės paskirties IV ir V pavojingumo kategorijos atvirieji jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniai, radiacinės saugos privalomojo periodinio mokymo programa. Programos trukmė 20 valandų..

Mokymų grafikas

Informacija apie mokymo programą galite gauti parašę laiškelį į info@atestavimas.com arba paskambinę tel. +37069854477.

Radiacinės saugos mokymai vykdomi remiantis Privalomojo radiacinės saugos mokymo ir instruktavimo tvarkos aprašu, kuris patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V-1001 ir įsigaliojo 2012 m. gegužės 1 d.

UAB Kita kompetencija parengtos radiacinės saugos mokymo programos yra suderintos su Radiacinės saugos centru.

SAVIVALDYBIŲ CIVILINĖS SAUGOS SPECIALISTŲ RADIACINĖS SAUGOS PRIVALOMOJO MOKYMO PROGRAMOS

1. Savivaldybių civilinės saugos specialistų radiacinės saugos privalomojo pradinio mokymo programa Programos trukmė 7 valandos.
2. Savivaldybių civilinės saugos specialistų radiacinės saugos privalomojo periodinio mokymo programa. Programos trukmė 6 valandos.

Mokymų grafikas

Informacija apie mokymo programą galite gauti parašę laiškelį į info@atestavimas.com arba paskambinę tel. +37069854477.

Mokymai vykdomi esant poreikiui (susirinkus ne mažiau kaip 3 asmenų grupei).

Radiacinės saugos mokymai vykdomi remiantis Privalomojo radiacinės saugos mokymo ir instruktavimo tvarkos aprašu, kuris patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V-1001 ir įsigaliojo 2012 m. gegužės 1 d.

UAB Kita kompetencija parengtos radiacinės saugos mokymo programos yra suderintos su Radiacinės saugos centru.

METALO LAUŽO IR ATLIEKŲ PERDIRBIMO ĮMONIŲ DARBUOTOJŲ RADIACINĖS SAUGOS PRIVALOMOSIOS MOKYMO PROGRAMOS

1. Metalo laužo ir atliekų perdirbimo įmonių darbuotojų radiacinės saugos privalomojo mokymo programa. Programos trukmė 8 valandos.
2. Metalo laužo ir atliekų supirkimo, metalo laužo ir atliekų perdirbimo įmonių (vadovų ir (ar) administracijos atstovų), radiacinės saugos privalomojo mokymo programa. Programos trukmė 5 valandos.

Mokymų grafikas

Informacija apie mokymo programą galite gauti parašę laiškelį į info@atestavimas.com arba paskambinę tel. +37069854477.

Mokymai vykdomi esant poreikiui (susirinkus ne mažiau kaip 3 asmenų grupei).

Pageidaujantiems organizuojamos neplaninės dieninės ir vakarinės grupės

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

Į S A K Y M A S

DĖL PRIVALOMOJO RADIACINĖS SAUGOS MOKYMO IR INSTRUKTAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

2011 m. lapkričio 22 d. Nr. V-1001

Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 11-239) 15 straipsniu, Didelio aktyvumo uždarųjų jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir paliktųjų jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių kontrolės taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. V-1020 (Žin., 2005, Nr. 152-5622), ir Lietuvos higienos normos HN 73:2001 „Pagrindinės radiacinės saugos normos“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 663 (Žin., 2002, Nr. 11-388), nuostatomis: 1. T v i r t i n u Privalomojo radiacinės saugos mokymo ir instruktavimo tvarkos aprašą (pridedama). 2. P r i p a ž į s t u netekusiais galios: 2.1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. lapkričio 21 d. įsakymą Nr. 607 „Dėl Asmenų, mokančių atsakingus už radiacinę saugą ir dirbančius su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, atestavimo tvarkos“ (Žin., 2001, Nr. 101-3613); 2.2. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. spalio 9 d. įsakymą Nr. 527 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. balandžio 19 d. įsakymo Nr. 171 „Dėl Atsakingųjų už radiacinę saugą ir dirbančių su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais privalomojo mokymo, instruktavimo tvarkos“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 2001, Nr. 89-3136); 2.3. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. balandžio 19 d. įsakymą Nr. 171 „Dėl Atsakingųjų už radiacinę saugą ir dirbančių su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais privalomojo mokymo, instruktavimo tvarkos“ (Žin., 1999, Nr. 36-1098). 3. P a v e d u įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui pagal administravimo sritį. 4. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2012 m. gegužės 1 d. SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS RAIMONDAS ŠUKYS ___________________

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V-1001

PRIVALOMOJO RADIACINĖS SAUGOS MOKYMO IR INSTRUKTAVIMO TVARKOS APRAŠAS


I. BENDROSIOS NUOSTATOS


1. Privalomojo radiacinės saugos mokymo ir instruktavimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) reglamentuoja: 1.1. asmenų, atsakingų už radiacinę saugą, privalomąjį radiacinės saugos mokymą ir instruktavimą; 1.2. juridinių asmenų, kitų organizacijų, jų filialų darbuotojų, dirbančių su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, privalomąjį radiacinės saugos mokymą ir instruktavimą; 1.3. Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir jų struktūrinių padalinių vadovų, pareigūnų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, bei savivaldybių civilinės saugos specialistų, kurių darbas (veikla) susijęs (susijusi) su paliktųjų jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių, bei radionuklidais užterštų objektų aptikimu, privalomąjį radiacinės saugos mokymą ir instruktavimą; 1.4. metalo laužo ir atliekų supirkimo, metalo laužo ir atliekų perdirbimo įmonių ir įstaigų vadovų ir (ar) administracijos atstovų ir darbuotojų privalomąjį radiacinės saugos mokymą ir instruktavimą; 1.5. asmenų, siekiančių įgyti teisę mokyti radiacinės saugos asmenis, priskiriamus šio Tvarkos aprašo 1.1–1.4 punktuose nurodytoms asmenų grupėms (toliau – asmuo, siekiantis įgyti teisę mokyti radiacinės saugos), atestavimą. 2. Asmenų, priskiriamų šio Tvarkos aprašo 1.2 punkte nurodytai asmenų grupei, kurie ne anksčiau kaip prieš penkerius metus yra baigę profesinio mokymo programą ar profesinio kvalifikacijos tobulinimo mokymo programą ir radiacinės saugos žinių ir/ar įgūdžių įgijo mokydamiesi ne trumpiau nei nurodyta minimali mokymo trukmė pagal šio Tvarkos aprašo 1 priedo atitinkamus (atsižvelgiant į darbo pobūdį ir jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių pavojingumo kategoriją) mokymo programų modulius, radiacinės saugos prieš pradedant dirbti ar eiti pareigas mokyti nereikia. 3. Asmenų, priskiriamų šio Tvarkos aprašo 1.3 punkte nurodytoms asmenų grupėms, kurie ne anksčiau kaip prieš penkerius metus yra baigę profesinio mokymo programą ar profesinio kvalifikacijos tobulinimo programą ir radiacinės saugos žinių ir/ar įgūdžių įgijo mokydamiesi ne trumpiau nei nurodyta minimali mokymo trukmė pagal šio Tvarkos aprašo 1 priedo atitinkamus mokymo programų modulius, radiacinės saugos prieš pradedant dirbti ar eiti pareigas mokyti nereikia. 4. Asmenų, priskiriamų šio Tvarkos aprašo 1.1–1.4 punktuose nurodytoms asmenų grupėms, privalomasis radiacinės saugos mokymas ir instruktavimas yra viena iš priemonių, užtikrinančių saugų jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių naudojimą ir saugančių darbuotojus, dirbančius su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, ir (arba) darbuotojus, kurių darbas (veikla) susijęs (susijusi) su paliktųjų jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir radionuklidais užterštų objektų aptikimu, gyventojus bei aplinką nuo žalingo jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio. 5. Asmenys, priskiriami šio Tvarkos aprašo 1.1–1.4 punktuose nurodytoms asmenų grupėms, turi būti mokomi radiacinės saugos prieš pradedant dirbti ar eiti pareigas (toliau – pradinis mokymas), o vėliau – ne rečiau kaip kas penkerius metus (toliau – periodinis mokymas). 6. Asmenų, priskiriamų šio Tvarkos aprašo 1.1–1.4 punktuose nurodytoms asmenų grupėms, privalomąjį radiacinės saugos mokymą privalo organizuoti darbdaviai savo lėšomis. 7. Pagrindinės šiame Tvarkos apraše vartojamos sąvokos: asmens, turinčio teisę mokyti radiacinės saugos, atestavimo pažymėjimas (toliau – atestavimo pažymėjimas) – dokumentas, suteikiantis teisę mokyti atestavimo pažymėjime nurodytomis radiacinės saugos temomis, laikantis šiame Tvarkos apraše bei kituose teisės aktuose nustatytų sąlygų ir reikalavimų; atestavimas – radiacinės saugos žinių ir gebėjimų, nustatytų asmenims, siekiantiems įgyti teisę mokyti radiacinės saugos, tikrinimas ir vertinimas bei kompetencijos pripažinimas; atestuotas asmuo – asmuo, atestuotas šio Tvarkos aprašo nustatyta tvarka ir įgijęs teisę mokyti radiacinės saugos asmenis, priskiriamus šio Tvarkos aprašo 1.1–1.4 punktuose nurodytoms asmenų grupėms; instruktavimas – darbuotojo supažindinimas su darbo vietoje galiojančių radiacinės saugos teisės aktų reikalavimais ir išaiškinimas saugių veikimo būdų, kuriuos jis privalo vykdyti dirbdamas jam pavestus darbus, įforminant teisės aktų nustatyta tvarka; privalomasis radiacinės saugos mokymas (toliau – mokymas) – neformalusis tęstinis švietimas, suteikiantis reikiamą kompetenciją (bendrąsias ir specialiąsias radiacinės saugos žinias bei praktinius įgūdžius) vykdyti Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytus reikalavimus radiacinės saugos srityje. Kitos šiame Tvarkos apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatyme (Žin., 1999, Nr. 11-239), Lietuvos Respublikos neformaliojo suaugusiųjų švietimo įstatyme (Žin., 1998, Nr. 66-1909) ir kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose radiacinę saugą ir neformalųjį švietimą, vartojamas sąvokas.

II. REIKLAVIMAI MOKYMĄ ĮGYVENDINANTIEMS VYKDYTOJAMS


8. Mokymą gali įgyvendinti vykdytojai, nurodyti Lietuvos Respublikos neformaliojo suaugusiųjų švietimo įstatymo 6 straipsnyje. 9. Vykdytojai turi vadovautis Lietuvos Respublikos neformaliojo suaugusiųjų švietimo įstatymu, šiuo Tvarkos aprašu ir kitais Lietuvos Respublikos įstatymais bei teisės aktais, reglamentuojančiais radiacinę saugą ir neformalųjį švietimą. 10. Vykdytojai privalo: 10.1. turėti parengtas ir su Radiacinės saugos centru suderintas galiojančias privalomojo radiacinės saugos mokymo programas (toliau – mokymo programa). Galima naudoti ir užsienyje parengtas mokymo programas, suderintas su Radiacinės saugos centru; 10.2. turėti mokymo patalpas, vaizdo ir garso aparatūros, mokymo priemonių (leidiniai, plakatai, bukletai ir kt.) ir parengtą metodinę medžiagą; 10.3. mokymo laikotarpiu užtikrinti, kad mokomi asmenys galėtų naudotis Lietuvos Respublikos teisės aktais ir tarptautinių organizacijų rekomendacijomis radiacinės saugos srityje; 10.4. praktinių užsiėmimų metu užtikrinti, kad būtų naudojama dozimetrinė, radiometrinė ir kita įranga, reikalinga praktiniams užsiėmimams; 10.5. užtikrinti, kad mokymų metu paskaitas ir praktinius užsiėmimus vestų asmenys, turintys galiojančius atestavimo pažymėjimus ir tik juose nurodytomis radiacinės saugos temomis; 10.6. turėti atestuotų asmenų, kurie moko radiacinės saugos, sąrašą ir jų galiojančių atestavimo pažymėjimų kopijas; 10.7. sudaryti ne didesnes kaip 30 asmenų teorinio mokymo ir ne didesnes kaip 15 asmenų praktinio mokymo grupes, atsižvelgiant į jų išsilavinimą ir specialybę; 10.8. ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas informuoti Radiacinės saugos centrą apie planuojamus organizuoti mokymus ir radiacinės saugos žinių vertinimą, nurodant tikslią datą, laiką, vietą ir pateikti detalų mokymų tvarkaraštį, nurodant paskaitų bei praktinių užsiėmimų laiką, vietą ir asmenis, vykdančius praktinius užsiėmimus ir paskaitas; 10.9. organizuoti radiacinės saugos žinių vertinimą ir išduoti radiacinės saugos pažymėjimus.

III. ASMENŲ, SIEKIANČIŲ ĮGYTI TEISĘ MOKYTI RADIACINĖS SAUGOS, ATESTAVIMAS


11. Asmenys, siekiantys įgyti teisę mokyti radiacinės saugos, privalo turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijos, fizinių ar biomedicinos mokslų srities išsilavinimą. 12. Asmenys, siekiantys įgyti teisę mokyti radiacinės saugos, privalo Radiacinės saugos centro direktoriui pateikti šiuos dokumentus: 12.1. prašymą dėl atestavimo (šio Tvarkos aprašo 2 priedas); 12.2. išsilavinimą liudijančio dokumento, kuris Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka pripažįstamas Lietuvos Respublikoje, kopiją; 12.3. mokslo vardo, kvalifikacinio laipsnio (jei tokį turi) dokumento kopiją; 12.4. kvalifikacijos tobulinimo pažymų ar pažymėjimų (jei tokius turi) kopijas. 13. Asmenis, siekiančius įgyti teisę mokyti radiacinės saugos, atestuoja Radiacinės saugos centro direktoriaus įsakymu sudaryta Asmenų, siekiančių įgyti teisę mokyti radiacinės saugos, atestavimo komisija (toliau – Atestavimo komisija). 14. Atestavimo komisija darbą organizuoja vadovaudamasi Radiacinės saugos centro direktoriaus patvirtintais Asmenų, siekiančių įgyti teisę mokyti radiacinės saugos, atestavimo komisijos nuostatais. 15. Asmuo, siekiantis įgyti teisę mokyti radiacinės saugos, atestuojamas pagal Pagrindinių atestavimo temų sąrašą (šio Tvarkos aprašo 3 priedas). 16. Atestuotam asmeniui Radiacinės saugos centro direktorius, vadovaudamasis Atestavimo komisijos protokolu, išduoda atestavimo pažymėjimą (šio Tvarkos aprašo 4 priedas), kuris galioja penkerius metus nuo atestavimo pažymėjimo išdavimo. 17. Neatestuotas asmuo iš naujo gali atestuotis artimiausiame Atestavimo komisijos posėdyje, Radiacinės saugos centro direktoriui pateikęs šio Tvarkos aprašo 12 punkte nurodytus dokumentus. 18. Pasibaigus atestavimo pažymėjimo galiojimo laikui, atestuotas asmuo, siekiantis toliau mokyti radiacinės saugos, privalo Radiacinės saugos centro direktoriui pateikti šio Tvarkos aprašo 12 punkte nurodytus dokumentus ir pakartotinai atestuotis. 19. Pasibaigus atestavimo pažymėjimo galiojimo laikui, atestuotam asmeniui, siekiančiam toliau mokyti radiacinės saugos, naujas atestavimo pažymėjimas be pakartotinio atestavimo gali būti išduodamas jeigu: 19.1. atestuotas asmuo per paskutinius penkerius metus ne mažiau kaip 200 valandų tobulino kvalifikaciją radiacinės saugos srityje ir pateikė tai patvirtinančius dokumentus; 19.2. atestuotas asmuo per paskutinius penkerius metus ne mažiau kaip 80 valandų tobulino kvalifikaciją atestavimo pažymėjime nurodytomis radiacinės saugos temomis ir per tą patį laikotarpį mokė atestavimo pažymėjime nurodytomis radiacinės saugos temomis ne mažiau kaip 120 valandų bei pateikė tai patvirtinančius dokumentus. 20. Atestavimo komisija, įvertinusi pateiktus kvalifikacijos tobulinimą ir, jei reikia, darbo stažą radiacinės saugos mokymo srityje patvirtinančius dokumentus, per 10 darbo dienų priima sprendimą, ar atestuotam asmeniui atestavimo pažymėjimas gali būti išduotas be pakartotinio atestavimo, ar atestuotas asmuo turi pakartotinai atestuotis. Nustačius, kad atestuojamo asmens pateikti dokumentai neatitinka šio Tvarkos aprašo 19.1 ar 19.2 punktuose nustatytų reikalavimų, Atestavimo komisija asmenį atestuoja pakartotinai. 21. Pakartotinai atestuojantis atestuotam asmeniui, baigusiam pradinį radiacinės saugos mokymą, skirtą asmenims, atsakingiems už radiacinę saugą, atskiru jo prašymu penkeriems metams gali būti pratęsiamas ir radiacinės saugos pažymėjimo galiojimas. Radiacinės saugos pažymėjimą išduoda Radiacinės saugos centras, vadovaudamasis šio Tvarkos aprašo 51–52 punktais. 22. Atestavimo pažymėjimai registruojami Atestavimo pažymėjimų registre, kuriame nurodomi šie duomenys: išduoto atestavimo pažymėjimo numeris, išdavimo data. Atestuotas asmuo turi pasirašyti Atestavimo pažymėjimų registre. 23. Asmuo, praradęs atestavimo pažymėjimą, turi pateikti Radiacinės saugos centro direktoriui prašymą išduoti atestavimo pažymėjimo dublikatą ir nurodyti jo praradimo aplinkybes. 24. Išduodant atestavimo pažymėjimo dublikatą, atestavimo pažymėjimo viršutiniame dešiniajame kampe užrašoma: „DUBLIKATAS“. Atestavimo pažymėjimų dublikatai registruojami Atestavimo pažymėjimų registre. Išduodant atestavimo pažymėjimo dublikatą, atestavimo pažymėjimo galiojimo laikas nepratęsiamas. 25. Tris kartus nustačius, kad atestuotas asmuo pažeidė mokymo reikalavimus, Atestavimo pažymėjimo galiojimas gali būti panaikintas. 26. Mokymo reikalavimų pažeidimu laikoma: 26.1. mokymas atestavimo pažymėjime nenurodytomis temomis; 26.2. mokymo programoje nurodytų dėstomojo dalyko turinio ir trukmės reikalavimų nesilaikymas; 26.3. vykdytojo ar asmens, baigusio mokymus, skundas Radiacinės saugos centrui ar Atestavimo komisijai dėl atestuoto asmens vykdyto mokymo, nurodant priežastis. 27. Radiacinės saugos centras, nustatęs šio Tvarkos aprašo 26 punkte nurodytus atvejus, informaciją ir susijusius dokumentus perduoda Atestavimo komisijai, kuri per 10 darbo dienų juos įvertina ir pasiūlo Radiacinės saugos centro direktoriui panaikinti arba palikti atestavimo pažymėjimo galiojimą. 28. Radiacinės saugos centro direktorius, atsižvelgdamas į Atestavimo komisijos siūlymą, priima galutinį sprendimą dėl atestavimo pažymėjimo galiojimo arba jo galiojimo panaikinimo. Panaikinus atestavimo pažymėjimo galiojimą, apie tai informuojamas atestuotas asmuo ir vykdytojas. 29. Panaikinus atestavimo pažymėjimo galiojimą, atestuotas asmuo, siekiantis įgyti teisę vėl mokyti radiacinės saugos, dėl pakartotinio atestavimo į Radiacinės saugos centrą gali kreiptis ne anksčiau kaip po vienerių metų nuo atestavimo pažymėjimo galiojimo panaikinimo. 30. Atestuotas asmuo, nesutinkantis su Atestavimo komisijos ar Radiacinės saugos centro direktoriaus sprendimu, per 10 darbo dienų nuo pranešimo gavimo turi teisę apskųsti šį sprendimą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

IV. MOKYMO PROGRAMA, MOKYMO ORGANIZAVIMAS, RADIACINĖS SAUGOS ŽINIŲ VERTINIMAS, RADIACINĖS SAUGOS PAŽYMĖJIMO IŠDAVIMAS


31. Asmenys, priskiriami šio Tvarkos aprašo 1.1–1.4 punktuose nurodytoms asmenų grupėms, mokomi pagal pradinio ir periodinio mokymo programas. 32. Mokymo programos turi būti peržiūrimos ir, jei reikia, keičiamos, suderinus su Radiacinės saugos centru, ne rečiau kaip kartą per penkerius metus arba pasikeitus Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių mokymą, reikalavimams. 33. Po penkerių metų neperžiūrėjus mokymo programos, ji yra laikoma negaliojančia. 34. Asmenų, priskiriamų šio Tvarkos aprašo 1.1–1.4 punktuose nurodytoms asmenų grupėms, išskyrus asmenis, atsakingus už radiacinę saugą, objektuose, kuriuose naudojami I–III pavojingumo kategorijos jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniai, mokymo programos turi būti parengtos pagal šio Tvarkos aprašo 1 priede nurodytus modulius. 35. Asmenų, atsakingų už radiacinę saugą, objektuose, kuriuose naudojami I–III pavojingumo kategorijos jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniai, pradinio mokymo programos turi būti parengtos pagal šio Tvarkos aprašo 5 priede nurodytus modulius. 36. Asmenims, priskiriamiems šio Tvarkos aprašo 1.1–1.4 punktuose nurodytoms asmenų grupėms, keliami šio Tvarkos aprašo 6 priede nurodyti minimalaus išsilavinimo, mokymo ir instruktavimo trukmės bei mokymų programų apimties reikalavimai. Šie reikalavimai taikomi asmenims, pradėjusiems dirbti ar eiti pareigas įsigaliojus šiam Tvarkos aprašui. 37. Asmenų, priskiriamų šio Tvarkos aprašo 1.1–1.4 punktuose nurodytoms asmenų grupėms (toliau – egzaminuojamas asmuo), radiacinės saugos žinias vertina komisija (toliau – vertinimo komisija), kurią sudaro vykdytojas. Vertinimo komisijai vadovauja Radiacinės saugos centro atstovas. Vertinimo komisijoje gali būti ir daugiau Radiacinės saugos centro deleguotų atstovų. Bent vienas vertinimo komisijos narys turi būti atestuotas asmuo. 38. Vertinimo komisija negali vertinti egzaminuojamų asmenų radiacinės saugos žinių, jei vertinime nedalyvauja vertinimo komisijos pirmininkas. 39. Radiacinės saugos žinių vertinimo (toliau – egzaminas) metu vertinamos egzaminuojamų asmenų teorinės radiacinės saugos žinios ir praktiniai įgūdžiai. 40. Asmenų, priskiriamų šio Tvarkos aprašo 1.1 punkte nurodytai asmenų grupei, teorinės radiacinės saugos žinios vertinamos žodžiu, atsakius į tris vertinimo komisijos sudarytame biliete pateiktus klausimus. Egzaminuojamas asmuo į egzamino bilieto klausimus turi pasirengti atsakyti per vieną valandą. Egzamino rezultatai vertinami dešimties balų sistema. Egzaminuojamo asmens radiacinės saugos žinios vertinamos teigiamai, jei jo surinktų balų vidurkis ne mažesnis kaip septyni. 41. Pradinio mokymo egzamino metu papildomai vertinami egzaminuojamo asmens praktiniai įgūdžiai – pateikiama viena praktinė užduotis. Praktinė užduotis vertinama dešimties balų sistema. Egzaminuojamo asmens radiacinės saugos praktiniai įgūdžiai vertinami teigiamai, jei jo surinktų balų vidurkis ne mažesnis kaip septyni. Egzaminuojamo asmens teorines radiacinės saugos žinias ir praktinius įgūdžius (atskirai) įvertinus mažiau balų, egzaminas laikomas neišlaikytu. 42. Asmenų, priskiriamų šio Tvarkos aprašo 1.2 punkte nurodytai asmenų grupei, pradinio mokymo radiacinės saugos žinios vertinamos teorinių radiacinės saugos žinių ir praktinių įgūdžių egzaminu, periodinio mokymo – testu. 43. Asmenų, priskiriamų šio Tvarkos aprašo 1.3 punkte nurodytoms asmenų grupėms, pradinio ir periodinio mokymo metu įgytos radiacinės saugos žinios vertinamos testu. Jei pradinio mokymo programa integruota į profesinio mokymo programą ar profesinio kvalifikacijos tobulinimo programą, radiacinės saugos žinios vertinamos testu, rezultatą laikant sudedamąja baigiamojo egzamino dalimi ir egzaminą organizuojant vadovaujantis vykdytojo vidaus tvarka. 44. Asmenų, priskiriamų šio Tvarkos aprašo 1.4 punkte nurodytoms asmenų grupėms, pradinio ir periodinio mokymo metu įgytos radiacinės saugos žinios vertinamos testu. 45. Teorines radiacinės saugos žinias vertinant testu, egzaminuojamam asmeniui pateikiama 30 klausimų su keliais atsakymo variantais, iš kurių vienas arba keli teisingi. Testus egzamino metu vertinimo komisijai pateikia Radiacinės saugos centro atstovas. Teorinės radiacinės saugos žinios vertinamos teigiamai, kai egzaminuojamas asmuo teisingai atsako į ne mažiau kaip 70 procentų klausimų. 46. Kilus neaiškumų dėl radiacinės saugos žinių vertinimo arba kilus įtarimų, kad egzaminuojamas asmuo testo užduotis išsprendė nesavarankiškai, vertinimo komisijos nariai turi teisę papildomai tikrinti jo teorines radiacinės saugos žinias žodžiu (apklausos būdu). Vertinimo komisijai papildomai tikrinant egzaminuojamo asmens teorines radiacinės saugos žinias, visi jos nariai turi lygias balso teises ir kiekvienas jų egzaminuojamo asmens radiacinės saugos žinias vertina dešimties balų sistema. Egzaminuojamo asmens radiacinės saugos žinios vertinamos teigiamai, jei jo surinktų balų vidurkis ne mažesnis kaip septyni. 47. Egzaminų rezultatai surašomi egzaminų protokole. Egzaminų protokole nurodomi šie duomenys: eilės numeris, egzaminuojamo asmens vardas, pavardė, gimimo data, radiacinės saugos žinių įvertinimas, išduoto radiacinės saugos pažymėjimo numeris, išdavimo data. Egzaminų protokolą pasirašo vertinimo komisijos pirmininkas, vertinimo komisijos nariai ir egzaminuojamas asmuo. Egzaminų protokolai vykdytojo saugomi ne trumpiau kaip penkerius metus. Egzaminų protokolų kopijas ne vėliau kaip per penkias dienas vykdytojas pateikia Radiacinės saugos centrui. 48. Radiacinės saugos centras yra atsakingas už gautų egzaminų protokolų duomenų apie išduotus radiacinės saugos pažymėjimus kaupimą ir tvarkymą. 49. Egzaminuojamo asmens radiacinės saugos žinias įvertinus neigiamai, pakartotinas egzaminas gali būti rengiamas ne anksčiau kaip po 10 darbo dienų. Pakartotiniam egzaminui egzaminuojamas asmuo gali rengtis savarankiškai. 50. Egzaminuojamo asmens radiacinės saugos žinias neigiamai įvertinus antrą kartą, egzaminuojamas asmuo gali pakartotinai mokytis savarankiškai arba būti mokomas vykdytojo (pas vykdytoją) pagal atitinkamą mokymo programą ir egzaminą laikyti ne anksčiau kaip po 30 dienų. 51. Teigiamai įvertinus egzaminuojamo asmens radiacinės saugos žinias, jam išduodamas nustatytos formos radiacinės saugos pažymėjimas (šio Tvarkos aprašo 7 priedas). 52. Vykdytojas radiacinės saugos pažymėjimus registruoja Radiacinės saugos pažymėjimų registre, kuriame nurodomi šie duomenys: eilės numeris, asmens, gavusio radiacinės saugos pažymėjimą, vardas, pavardė, gimimo data, išduoto radiacinės saugos pažymėjimo numeris, išdavimo data. Egzaminuojamas asmuo, gavęs radiacinės saugos pažymėjimą, turi pasirašyti Radiacinės saugos pažymėjimų registre. 53. Egzaminuojamas asmuo, praradęs radiacinės saugos pažymėjimą, jį išdavusiam vykdytojui pateikia prašymą išduoti radiacinės saugos pažymėjimo dublikatą. Vykdytojas, įsitikinęs, kad asmeniui, prašančiam išduoti radiacinės saugos pažymėjimo dublikatą, neuždrausta vykdyti radiacinės saugos pažymėjime nurodytos veiklos ir yra duomenų, patvirtinančių, kad radiacinės saugos pažymėjimas buvo išduotas ir galioja, išduoda radiacinės saugos pažymėjimo dublikatą. Išduodant radiacinės saugos pažymėjimo dublikatą, radiacinės saugos pažymėjimo dublikato viršutiniame kampe užrašoma: „DUBLIKATAS“. 54. Radiacinės saugos pažymėjimo galiojimas gali būti panaikintas jeigu: 54.1. Radiacinės saugos centras, gavęs informacijos, kad asmuo, turintis radiacinės saugos pažymėjimą, pažeidžia, nevykdo ar nežino radiacinę saugą reglamentuojančių Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų, nustato, kad tokia informacija teisinga; 54.2. siūlymas panaikinti radiacinės saugos pažymėjimo galiojimą įrašytas į Radiacinės saugos reikalavimų patikrinimo aktą. 55. Radiacinės saugos centras turi išnagrinėti radiacinės saugos pažymėjimo galiojimo klausimą ir priimti sprendimą per 10 darbo dienų nuo rašto gavimo arba Radiacinės saugos reikalavimų patikrinimo akto surašymo. 56. Radiacinės saugos centras apie priimtą sprendimą privalo per 10 darbo dienų raštu informuoti asmenį, kurio radiacinės saugos pažymėjimo galiojimas buvo panaikintas, radiacinės saugos pažymėjimą išdavusį vykdytoją ir darbovietę, nurodydamas tokio sprendimo priežastis. 57. Apie radiacinės saugos pažymėjimo galiojimo panaikinimą turi būti pažymėta Radiacinės saugos pažymėjimų duomenų bazėje.

V. INSTRUKTAVIMAS RADIACINĖS SAUGOS KLAUSIMAIS


58. Asmenys, priskiriami šio Tvarkos aprašo 1.1–1.4 punktuose nurodytoms asmenų grupėms, nepriklausomai nuo darbo patirties ir kvalifikacijos, privalo būti supažindinti su radiacinės saugos reikalavimais. Tuo tikslu vykdomas jų instruktavimas. 59. Instruktavimas vykdomas pagal darbdavių patvirtintas radiacinės saugos instrukcijas. 60. Apie instruktavimą pažymima instruktavimų darbo vietoje registravimo žurnale ir (arba) specialioje instruktavimo registravimo kortelėje. 61. Instruktavimų rūšys: 61.1. pirminis instruktavimas darbo vietoje; 61.2. periodiškas instruktavimas darbo vietoje; 61.3. papildomas instruktavimas darbo vietoje; 61.4. specialusis instruktavimas. 62. Pirminis instruktavimas darbo vietoje yra privalomas visiems asmenims, priskiriamiems šio Tvarkos aprašo 1.1–1.4 punktuose nurodytoms asmenų grupėms. Pirminį instruktavimą atlieka darbdavys ar jo įgaliotas asmuo, turintis galiojantį radiacinės saugos pažymėjimą. Atlikus pirminį instruktavimą, leidžiama dirbti tik po to, kai asmuo, atlikęs instruktavimą, apie tai pažymi instruktavimų darbo vietoje registravimo žurnale ir (arba) specialioje instruktavimo registravimo kortelėje, kurioje pasirašo ir instruktuotas asmuo. 63. Periodiškas instruktavimas darbo vietoje atliekamas ne rečiau kaip kartą per vienerius metus. Periodišką instruktavimą darbo vietoje atlieka darbdavys ar jo įgaliotas asmuo, turintis galiojantį radiacinės saugos pažymėjimą. Apie periodišką instruktavimą darbo vietoje pažymima instruktavimų darbo vietoje registravimo žurnale ir (arba) specialioje instruktavimo registravimo kortelėje, kurioje pasirašo ir instruktuotas asmuo. 64. Darbdavys arba jo įgaliotas asmuo, turintis galiojantį radiacinės saugos pažymėjimą, papildomą darbuotojų instruktavimą darbo vietoje privalo atlikti: 64.1. pasikeitus Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių radiacinę saugą, reikalavimams, pakeitus ar patvirtinus naują radiacinės saugos instrukciją; 64.2. reikalavimas papildomai instruktuoti darbuotojus darbo vietoje įrašytas į Radiacinės saugos patikrinimo aktą; 64.3. pakeitus darbo vietą ar pradėjus dirbti su kitu jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniu; 64.4. pasikeitus darbo (gamybos) procesui, gamybos technologijoms, darbo sąlygoms, susijusioms su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais; 64.5. įvykus radiologiniam incidentui ar avarijai arba susirgus profesine liga, kurios priežastis jonizuojančioji spinduliuotė (jei tai atlikti įpareigojo tyrimo komisija). 65. Apie papildomą instruktavimą darbo vietoje pažymima instruktavimų darbo vietoje registravimo žurnale ir (arba) specialioje instruktavimo registravimo kortelėje, kurioje pasirašo ir instruktuotas asmuo. 66. Specialiojo instruktavimo dažnumą ir mastą, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teisės aktais, nustato darbdavys arba jo įgaliotas asmuo. VI. VALSTYBINĖ PRIVALOMOJO RADIACINĖS SAUGOS MOKYMO PRIEŽIŪRA IR VYKDYTOJO IR DARBDAVIO ATSAKOMYBĖ

67. Už mokymo kokybę, radiacinės saugos žinių tikrinimą ir radiacinės saugos pažymėjimų išdavimą atsako vykdytojas. 68. Radiacinės saugos centras vykdo valstybinę privalomojo radiacinės saugos mokymo priežiūrą, kurios tikslas – stebėti, koordinuoti, analizuoti, tikrinti ir vertinti vykdytojų veiklą privalomojo radiacinės saugos mokymo srityje.

x
This website is using cookies. More info. That's Fine