Mokymo programos LDRMT kodas 396152201
Mokymų vieta: R. Jankausko g. 6
Mokymų grafikas:Mokymai vykdomi pagal pereikį.

Informacija apie mokymo programą galite gauti parašę laiškelį į info@atestavimas.com arba paskambinę tel. +37069854477

Pageidaujantiems organizuojamos neplaninės dieninės ir vakarinės grupės.

Įgyjama kompetencija: PK ir VK apsaugos nuo elektros kategorija

Reikalingas išsilavinimas: Minimalus išsilavinimas - elektrotechninio profilio kursai ir ne mažesnis kaip 3 mėnesių darbo stažas veikiančiuose elektros įrenginiuose.

Mokymosi trukmė: 38 valandos

Mokymo programos metu – Nagrinėjamos Elektros įrenginių įrengimo taisyklės (EĮĮT), Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės (EST), Bendrosios priešgaisrinės saugos taisyklės, Energetikos objektų priešgaisrinės saugos taisyklės, Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklės, Administracinių teisės pažeidimų kodeksas (ATPK) ir kiti norminiai teisės aktai, praktinių užsiėmimų metu mokiniai susipažins su transformatorinės pastoties 0,4 kV įtampos įrenginiais.

Atvykstant mokytis su savimi reikia turėti įmonės prašymą (jei siunčia įmonė), išsilavinimo (kvalifikacijos) kokumento kopiją ir vieną foto nuotrauką 2,5 x 3,5

Pažymėjimas: Teigiamai įvertinus atestuojamojo teorines ir praktines žinias yra išduodamas UAB Kita kompetencija neformalaus mokymo pažymėjimas.

Naudingos informacijos rasite http://www.vei.lt tinklapyje

Mokymų vieta: R. Jankausko g. 6
Mokymų grafikas:


Mokymai vykdomi esant poreikiui (susirinkus ne mažiau kaip 3 asmenų grupei).

Informacija apie mokymo programą galite gauti parašę laiškelį į info@atestavimas.com arba paskambinę tel. +37069854477

Įgyjama kompetencija: gali dirbti su žemesnės kaip 75V įtampos akumuliatorių baterijomis ir jų įkrovimo įrenginiais

Reikalingas išsilavinimas: vidurinis

Mokymosi trukmė: 16 valandų

Mokymo programos metu –pateikiama žinių apie darbus, kurie atliekami akumuliatorinėse, apie reikalavimus darbų saugai, apie reikalavimus akumuliatorinių patalpoms, supažindinama su „Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklėmis“ ir kitais galiojančiais norminiais aktais. Darbai, kurie atliekami akumuliatorinėse yra priskiriami prie pavojingų darbų. Programos tikslas - išmokyti darbuotojus saugiai ir teisingai įkrauti akumuliatorių baterijas bei jas saugiai ir teisingai eksploatuoti.

Atvykstant mokytis su savimi reikia turėti įmonės prašymą (jei siunčia įmonė), išsilavinimo (kvalifikacijos) kokumento kopiją ir vieną foto nuotrauką 2,5 x 3,5

Pažymėjimas: Teigiamai įvertinus atestuojamojo teorines ir praktines žinias išduodamas UAB Kita kompetencija pažymėjimas.

Naudingos informacijos rasite http://www.vei.lt tinklapyje

Mokymo programos LDRMT kodas 296152201
Mokymų vieta: R. Jankausko g. 6
Mokymų grafikas:


Mokymai vykdomi esant poreikiui (susirinkus ne mažiau kaip 3 asmenų grupei).

Informacija apie mokymo programą galite gauti parašę laiškelį į info@atestavimas.com arba paskambinę tel. +37069854477 Įgyjama kompetencija: gali dirbti izoliacijos, įžeminimo ir įnulinimo varžų matuotoju

Reikalingas išsilavinimas: profesinis techninis ir turėti vidurinę elektrosaugos kvalifikaciją (VK)

Mokymosi trukmė: 30 valandų.

Mokymo programos metu – suteikiamos žinios ir įgūdžiai, kaip saugiai ir patikimai atlikti veikiančių elektros įrenginių įžeminimo ir izoliacijos varžų matavimus, užpildyti matavimų protokolus, supažindinti su varžų matavimo prietaisais, jų charakteristikomis ir naudojimo galimybėmis

Atvykstant mokytis su savimi reikia turėti įmonės prašymą (jei siunčia įmonė), išsilavinimo (kvalifikacijos) kokumento kopiją ir vieną foto nuotrauką 2,5 x 3,5

Pažymėjimas: Teigiamai įvertinus atestuojamojo teorines ir praktines žinias yra išduodamas UAB Kita kompetencija neformalaus mokymo pažymėjimas.

Naudingos informacijos rasite http://www.vei.lt tinklapyje

Informacija apie mokymo programą

Mokymų grafikas:


Informacija apie mokymo programą galite gauti parašę laiškelį į info@atestavimas.com arba paskambinę tel. +37069854477.

Mokymai vykdomi esant poreikiui (susirinkus ne mažiau kaip 3 asmenų grupei).

Mokymo programos pavadinimas : 0,4 - 10 KV ĮTAMPOS ORO LINIJŲ (OKL, OLI IR OL) ELEKTROMONTUOTOJŲ

Mokymo programos kodas : be kodo

Minimalus išsilavinimas : vidurinės kvalifikacijos (VK) elektromonteris

Mokymo trukmė : 36 val.

Įgyjama kompetencija (įrašoma pažymėjime) : gali motuoti 0,4 - 10 kV įampos oro linijas (OKL, OLI ir OL)

Išduodamas pažymėjimas : UAB Kita kompetencija pažymėjimas

Organizacija suderinusi programą : AB LESTO

x
This website is using cookies. More info. That's Fine